Over nascholingen.nl

AstraZeneca ontwikkelt in samenwerking met diverse partijen in de zorg nascholingen voor verschillende doelgroepen.

Nascholingen.nl geeft een overzicht van actuele nascholingen waarvoor u zich gemakkelijk en snel kunt inschrijven.

Wat zijn de voordelen van nascholingen.nl?

  • Een uitgebreid en actueel aanbod van nascholingen verzorgd en/of ondersteund door AstraZeneca;
  • Een directe en makkelijke manier van inschrijving voor de nascholing;
  • Automatisch bijschrijven van accreditatiepunten;
  • De mogelijkheid tot het downloaden van uw certificaat;
  • Indien van toepassing kunt u direct online uw eigen bijdrage voldoen;
  • Uw persoonlijk profiel geeft inzicht in de door u gevolgde nascholingen via nascholingen.nl.

Hoe vind ik de nascholing waaraan ik kan deelnemen?

Nascholingen waarvoor u bent uitgenodigd vindt u terug op deze website.

Bij iedere nascholing wordt duidelijk aangegeven in welke regio en voor welke doelgroep de betreffende nascholing wordt georganiseerd.